Eventos

Educación Dixital cabeceira

Xornada “EDUCACIÓN DIXITAL”.

2018/04/21

A Xornada Educación Dixital que terá lugar o sábado 21 de abril en Santiago de Compostela. Tecnoloxía, creatividade, robótica, audiovisuais, pensamento visual… e moitas máis temáticas estarán presentes nesta xornada.

Obxectivos:

1.Promover o intercambio de experiencias e boas prácticas con tecnoloxía dixital.
2.Impulsar e apoiar o compromiso do profesorado na aplicación das tecnoloxías dixitais aos procesos de ensino-aprendizaxe.
3.Reflexionar sobre as propostas metodolóxicas que contribuirán a unha mellor integración das tecnoloxías na aula e nos centros educativos.

volver