Alquiler de salas

9_alquiler_de_salas
Tarifas
Aluguer de Salas PDF
Catering PDF
Tarifas do aluguer de salas e outras dependencias
SALA TARIFA
Sala Santiago / Compostela. (2100 pax) 3380,00 €/día
Sala Santiago. (1580 pax) 2615,00 €/día
Sala Compostela. (520 pax) 1630,00 €/día
Sala Obradoiro. (400 pax) 1525,00 €/día
Sala V.I.P. I 325,00 €/día
Sala V.I.P. II 160,00 €/día
Sala de conferencias de 144 m/c.* 655,00 €/día
Sala de conferencias de 72 m/c.* 440,00 €/día
Sala de reuniones de 36 m/c.* 215,00 €/día
Despacho. 108,00 €/día
Sala de Prensa. 165,00 €/día
Camerino colectivo. 220,00 €/día
Camerino individual. 108,00 €/día
Alquiler global de todas las dependencias, excepto exposiciones. (Hall Entrada y posterior). 6550,00 €/día
Hall A – Entrada. (Global) 6550,00 €/día
Hall B – Posterior. (Global) 4900,00 €/día
M2 Hall A. (minimo contratable 500 mtrs). 6,50 €/día
M2 Hall B. ( ” ” ” ” ). 5,50 €/día
Almacenes. 130,00 €/día
Alquiler global Palacio de Congresos (zonas de exposición incluidas) 13000,00 €/día

Os días de montaxe e desmontaxe, os alugueres das dependencias terán unha reducción do 50% da tarifa. Sábados, domingos e festivos terán un incremento en tarifa do 25%.

*Capacidade aproximada das Salas de Conferencias
m2 Medidas Forma-U Teatro Escola Imperial
36 6x6x3 15 30 20 20
72 12x6x3 30 70 35 35
144 12x12x3 45 140 70  
Aluguer de Stands
Servicio
Stand modular estructura en perfil de aluminio, y paredes de melamina, rotulación a un color, moqueta ferial e instalacion electrica de 15 Amp
Limpieza stands
Acometida Eléctrica
Consumo electrico

IMPOSTO VALOR AÑADIDO (I.V.E.):

O imposto referido está calculado según os tipos actualmente en vigor. Calquera modificación en anos sucesivos, se aplicará dacordo cos tipos fixados polo Goberno.