Contactar

Miguel Ferro Caaveiro s/n – San Lázaro

15707 Santiago de Compostela (ES)

TEL 981 519 988 FAX 981 570 020

info@palaciosantiago.com

  1. Obrigatorio
  2. Email obrigatorio
  3. Obrigatorio
  4. En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os seus Datos Persoais, que se atopan nas nosas Bases de Datos, recabados co seu consentimento, forman parte dun arquivo automatizado. Estes datos soamente serán empregados para realizar unha correcta xestión da nosa relación comercial. Se o desexan, pododerán exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, remitindo un correo electrónico ao enderezo info@palaciosantiago.com.
 

cforms contact form by delicious:days