Alquiler de salas

9_alquiler_de_salas
Tarifas
Aluguer de Salas PDF

Tarifas del aluguer de salas e outras dependencias vixentes dende o ano 2022.

Sala Capacidade €/día
Auditorio principal 2.100 3.700,00 €
Sala Santiago 1.580 2.800,00 €
Sala Compostela 520 1.800,00 €
Sala Obradoiro 400 1.700,00 €
Sala reunións 144 m2 (1) 725,00 €
Sala reunións 72 m2 (1) 450,00 €
Sala reunións 36 m2 (1) 260,00 €
Sala VIP’s I   370,00 €
Sala VIP’s II   260,00 €
Sala de prensa   210,00 €
Despachos   120,00 €
Camerino individual   110,00 €
Camerino colectivo   240,00 €
Almacenes   140,00 €
Tiendas halles 8 m2 (2,90×2,75) 160,00 €
Aluguer global agás halles de exposición   7.500,00 €
Hall principal o Hall posterior 1.560 m2 o 1.415 m2 6.500,00 €
Hall principal o Hall posterior 500 m2 o 500 m2 3.700,00 €
Aluguer global Palacio con halles de exposición   16.500,00 €
Espazo parking 3.800 m2 9.000,00 €
Espazo parking 2.000 m2 7.000,00 €
Espazo parking 1.000 m2 3.700,00 €
Espazo parking 500 m2 2.150,00 €

Os días de montaxe e desmontaxe, os alugueres das dependencias terán unha redución do 50% da tarifa. Sábados, domingos e festivos terán un incremento en tarifa do 25%.

(1) Capacidade aproximada das Salas de Conferencias
m2 Medidas Forma-U Teatro Cadeira con pala Escola Imperial
36 6x6x3 15 30 21 15 20
72 12x6x3 30 70 64 35 35
144 12x12x3 35 140 100 60  

(2) No caso no que o organizador do evento así o requira, o espazo do parking poderá ser facturado como outro espazo máis do Palacio, en función dos m² necesarios segundo o escalado indicado.

(3) IMPOSTO VALOR ENGADIDO (I.V.E.):

O imposto referido está calculado segundo os tipos actualmente en vigor. Calquera modificación en anos sucesivos, se aplicará dacordo cos tipos fixados polo Goberno.