Restaurante/Catering

11_restaurante_y_catering
Tarifas
Aluguer de Salas PDF
Catering PDF

O palacio conta co equipamento axeitado para a prestación de todos os servizos de restauración:

  • Cociña propia
  • Cafetería
  • Restaurante para 600 comensais
  • Salas VIP-Restaurante para 25 persoas
  • Salas privadas en disposición para 30, 60, e 90 comensais
  • Cenas de gala, ata 1.500 comensais
  • Área para montaxe de espectáculos

Fotos