Instalacións

Planos
Pranta Xeral PDF
Hall Principal PDF
Hall Posterior PDF
Corredor Norte PDF
Corredor Sur PDF
Diagrama Sectores PDF
Dim. "Sector A" PDF
Dim. "Sector B" PDF
Dim. "Sector C" PDF
Dim. "Sector D" PDF
1_instalaciones

Nos seus dous andares de 15.000 m2 alberga un auditorio, grandes salas, salas de reunións, salas VIP e de prensa, zonas para exposicións, restaurante, cafetería, varias zonas de aparcamento e acceso para persoas con incapacidade. Está dotado de tódolos servizos e equipado con toda a tecnoloxía de vangarda que demanda o mercado das reunións

Un equipo experto, comprometido coa mellora continua, a busca da excelencia e o coidado polo detalle consegue que cada acto ou celebración sexa un éxito..

Planta Baixa

1 ENTRADA
2 TAQUILLA
3 ACCESO E CONTROL
4 ADMINISTRACIÓN
5 ZONA DE EXPOSICIÓNS
6 ACREDITACIÓNS
7 GARDARROUPA
8 LOCUTORIO
9 ALMACÉNS
10 ESCALEIRAS E ASC.
11 SALA SANTIAGO
12 SALA COMPOSTELA
13 SALA OBRADOIRO
14 SALA DE PRENSA
15 ASEOS XERAIS
16 SALA VIPS
17 RESTAURANTE
18 COCIÑAS
19 CAFETERÍA
Plano Planta Baja

Planta Primeira

20 DESPACHOS
21 ASEOS
22 PALCO REAL
23 PALCO DE PRENSA
24 MONTACARGAS ESCENARIO
25 ACCESO CAMERINOS
26 CAMERINOS INDIVIDUALES
27 CAMERINOS COLECTIVOS
28 SALA DE AFINACIÓN
Plano Planta Primera

Galería