Salas de reunións

reuniones-logo

A configuración inicial das Salas de Reunións está formada por 20 salas distribuídas do seguinte xeito:

  • Todas as salas teñen toma de teléfono e internet.
  • Calquera dos 4 bloques de salas está rodeado de corredores ideais para exposición de panais
  • As salas de 36 m2 se poden convertir nunha sola sala de 72 m2 nas salas 4-5, 8-9, 15-16 e 19-20
  • As salas de 72 m2 se poden convertir nunha sola sala de 144 m2 nas salas 13-14 e 23-25
  • As medidas das portas son: 1,48×2,00 m (anchoxalto)
  • Microfonía sen fíos, de lapela, de mesa…
Capacidade das Salas de Reunións
m2 Medidas Forma-U Teatro Escola Imperial
36 6x6x3 15 30 20 20
72 12x6x3 30 70 35 35
144 12x12x3 45 140 70

Galería